Kråkenes IL

Dugnad

Dugnad
Frivillig arbeid
Som for de fleste som driver idrett i Norge, er driften og vedlikeholdet basert på mye frivillig arbeid. I dag kaller de fleste denne formen for arbeid det mye brukte ordet dugnad. Det kreves mye vedlikehold og jobb bak kulissene for å holde hjulene i gang og anlegget i god stand. 
 
Kortfattet veiledning
Vi har her laget en enkel og forkortet veiledning i forhold til utføring av dugnader, basert på informasjon fra Norges Idrettsforbund (NIF). De fleste idrettslag arrangerer dugnader der medlemmene eller deres foreldre deltar. Dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Dugnadsarbeid er eksempelvis vedlikehold og oppussing av anlegg/klubbhus, va el- steking, vakthold ved arrangementer etc. Loddsalg og annen type salg som eksempelvis salg av dopapir, julekalender etc.) er også en form for dugnadsarbeid. 
 
Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for et idrettslag og er ofte helt nødvendig for at medlemmene skal kunnefå et godt aktivitetstilbud. Dugnadsarbeidet bør oppleves som sosialt, gøy og frivillig, og vil da kunne bidra til å styrke fellesskapet i idrettslaget. 
 
 
Dugnadsvett – enkle kjøreregler:
  1. Dugnad er frivillig og skal stå i et rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. Idrettslaget bør stimulere til dugnad ved å gjøre det til en sosial møteplass for medlemmene. 
  2. Idrettslaget kan ikke pålegge ikke-medlemmer å stille på dugnader. 
  3. Idrettslaget kan beslutte at enkeltmedlem som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingent og/eller avgift. Med avgift menes utgifter knyttet til aktiviteten i idrettslaget (eksempelvis treningsavgift). Beslutning om hvilken økonomisk virkning deltakelse på dugnad skal få for medlemmet bør forankres på årsmøtet. 
  4. Idrettslaget kan ikke ilegge «bøter» eller pålegge medlemmene å betale «dugnads- avgift» for manglende deltakelse på dugnad.
Et ofte stilt spørsmål: 
Det er idrettslaget selv som beslutter hvilket arbeid som skal utføres på dugnad. Er det snakk om omfattende dugnadsarbeid bør dette forankres hos styret eller årsmøtet, mens mindre dugnadsarbeidkan besluttes på lavere nivå, for eksempel av et gruppe- styre.Det er samtidig viktig å huske på at dugnad er imidlertid frivillig. 
 
Behov for midler til klubbkassa? 
 
Dersom ditt lag ønsker å tjene penger til en planlagt cup eller reise, kan dere se hva denne siden kan tilby.

 

 

 

Kråkenes Idrettslag

Våkleiven 10 c/o Ole Martin Farsethås 5155 Bønes

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift